فال حافظ

فال حافظ

مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو
گفتم اي بخت بخفتيدي و خورشيد دميد
گر روي پاک و مجرد چو مسيحا به فلک
تکيه بر اختر شب دزد مکن کاين عيار
گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش
چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن
آسمان گو مفروش اين عظمت کاندر عشق
آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت
يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو
گفت با اين همه از سابقه نوميد مشو
از چراغ تو به خورشيد رسد صد پرتو
تاج کاووس ببرد و کمر کيخسرو
دور خوبي گذران است نصيحت بشنو
بيدقي راند که برد از مه و خورشيد گرو
خرمن مه به جوي خوشه پروين به دو جو
حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو

تعبیر فال : اگر به آرزو و اهداف خود نرسیدی، نا امید نباش. هرچه کرده ای، نتیجه ی آن را در آینده خواهی دید. خودپسندی را رها کن و عاقلانه بیندیش. از شکست های گذشته پند و عبرت بگیر و آنها را چراغ راه آینده بساز. دوران خوشی هم مانند روزگار رنج و مصیبت در گذر است. مغرور نباش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای barik.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:barik.ir